Welkom op de website van stichting Psycholijn1
Kwalitatieve eerstelijns psychologische zorg door GZ psychologen.

Stichting Psycholijn1 heeft ten doel:
het bevorderen en versterken van een kwalitatief hoogwaardige eerstelijns psychologische zorg door GZ psychologen.

De stichting tracht haar doel(en) te bereiken door deze doelstellingen bekend te maken in de meest brede zin van het woord, aan :

 • zorgvragers
 • zorginstellingen
 • zorgverzekeraars
 • huisartsengroepen
 • gemeentes

Én andere zorgverleners en instanties of instellingen die zich gedeeltelijk of geheel bezig houden met de gezondheidszorg in het algemeen.

De stichting: 

 • is actief bezig om haar doelen te verwezenlijken en naamsbekendheid te krijgen.
 • heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
 • is opgericht bij de notaris en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KVK nummer 57079927.
 • houdt regelmatig bijeenkomsten voor de psychologen waarin informatie en kennis met elkaar gedeeld wordt.
 • is in overleg en in contact met de huisartsengroepen, enkele verzekeraars en de gemeenten.
 • heeft contact met de media

Bestuur

De stichting bestaat uit zes bestuursleden. Alle bestuursleden zijn GZ psychologen en ieder meer dan 20 jaar werkzaam in de eerstelijns psychologische gezondheidszorg.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden. Voor meer informatie over betreffende bestuurslid klikt u op de naam.

 • H. Hilbrands – voorzitter
 • M. Gerverdinck – secretaris
 • H. van de Stam – penningmeester
 • E. Gent – bestuurslid